gram-fokus.dk

Gram Centerby - Gram Slotsby - 6510 Gram

Overskrifter er der mange af, men det skaber ikke i sig selv fremgang og udvikling, snarer tværtimod.

Det der skal til, er en fælles forståelse af hvor skal Gram og omegn bevæge sig hen og hvad skal der satses på?

Vi har hold flere gode borgermøder, med masser af gode forslag, men arbejdet er gået lidt i stå.

DET er en fælles opgave for borger, erhverv, handel og foreninger, derfor opfordres alle til melde sig til arbejdet, om udvikling og fremgang for vores dejlige område,

til fælles glæde for borger, turister og tilflytter, mv.

Meld jer på gram@gram-fokus.dk, med jeres input, HUSK der findes ingen forkerte ideer.

 

Gram byudvikling

Haderslev kommune har oprettet et §17 stk 4 udvalg, som har til formål at udvikle Gram by. Det forventes at arbejdet starter op umiddelbart efter sommerferien. Til formålet har Haderslev kommune bevilliget kr. 200.000.

Nærmere derom kommer snart.


 

Kommuneplan 2013

Generelt er forslaget til kommuneplan 2013, en plan for Haderslev området, hvilket bekræftes med udtrykket "placering i Det østjyske Bybånd". En samlet kommuneplan 2013 for hele Haderslev kommune, medfører en ulige behandling af de tre centerbyområder, Haderslev, Vojens og Gram.

Læs hele forslaget

Se også Arkiv med referater og fotos bl.a fra:

Borgermøder

Projekt Mellembyer er stadig i gang - 2013

Nye tider – nye roller - "Mellembyernes" udfordringer - Okt 2012

Se fotos og reportage fra brobyggeriet 2012.

Alting begynder i Gram!

Citat af:
Erling Jepsen & Henrik Ruben Genz

 

Admin
© Webdesign: BS