HUSK vi cykler hver tirsdag kl. 18.30

 mødested Gram Vandtårn


 

Salg af byggegrunde i Gram

Vi har nogle byggegrunde i Gram som har været til salg i over 30 år, de skal sælges i foråret 2015, vil du være med til et projekt og arbejde for det så send en mail på gram@gram-fokus.dk 

Gram Centerby - Gram Slotsby - 6510 Gram

Overskrifter er der mange af, men det skaber ikke i sig selv fremgang og udvikling, snarer tværtimod.

Det der skal til, er en fælles forståelse af hvor skal Gram og omegn bevæge sig hen og hvad skal der satses på?

Vi har hold flere gode borgermøder, med masser af gode forslag, men arbejdet er gået lidt i stå.

DET er en fælles opgave for borger, erhverv, handel og foreninger, derfor opfordres alle til melde sig til arbejdet, om udvikling og fremgang for vores dejlige område, der skal skabes en sammenhængskraft i byen.

til fælles glæde for borger, turister og tilflytter, mv.

Meld jer på gram@gram-fokus.dk, med jeres input, HUSK der findes ingen forkerte ideer.

Vi byder den nye motorikcenter velkommen og ønsker tillykke til os alle.


 

Gram byudvikling

Haderslev kommune har oprettet et §17 stk 4 udvalg, som har til formål at udvikle Gram by. Det forventes at arbejdet starter op umiddelbart efter sommerferien. Til formålet har Haderslev kommune bevilliget kr. 200.000.

Udvalget har nu holdt det første borgemøde og har nedsat nogle indsatsområder som følger:

Bosætning/ferieboliger og turisme, Stier og grønne områder, Foreninger, kultur og fritid-frivillighed, Handelslivet/bymidten/tomme butikker/iværksætter, Ungelivet, Input til visioner.

Der er muligt at melde sig til disse arbejdsgrupper og få indflydelse på fremtiden i Gram området, mail: visiongram@haderslev.dk.

Ideer kan stadig sendes til gram@gram-fokus.dk


 

Gram er stadig en Centerby i Haderslev Kommune

- det skal vi arbejde på at bevare, derfor skal vi også beholde vores apotek, det er vigtigt at alle bruger deres politiske indflydelse på dette område.

Der sker en ændring i butikslivet i bymidten, herfra ønskes en tillykke til de nye.

Læs hele forslaget

Se også Arkiv med referater og fotos bl.a fra:

Borgermøder

Projekt Mellembyer er stadig i gang - 2013

Nye tider – nye roller - "Mellembyernes" udfordringer - Okt 2012

Se fotos og reportage fra brobyggeriet 2012.

Alting begynder i Gram!

Citat af:
Erling Jepsen & Henrik Ruben Genz

 

 

Admin
© Webdesign: BS