Arkiv med referater og fotos bl.a fra:

Mellembyer afsluttende rapport 2014.pdf fra Gram og Gram fokusgruppe  sammen med Egtved, Glamsbjerg, Holsted, Ølgod, Ørbæk og Løgumkloster.

Borgermøder

Projekt Mellembyer  - 2013

Nye tider – nye roller - "Mellembyernes" udfordringer - Okt 2012

Brobyggeriet 2012.

Nyeste står øverst


 

Borgermødet d. 19.9.13 om kommuneplan 2013

Til borgemødet mødte der ca. 70 deltager, som lyttede til de fremmødte politikker.

Generelt var budskabet fra politikkerne, at det er borgerne, som selv skal skabe lokalområderne og de havde ingen penge med, til de store tiltag. 

Konklusionen fra mødet må være, hvis ikke 6510 Gram skal gå helt i stagnation, så alle interesserede borger smøje ærmerne op og komme frem og deltage i arbejdet.

Vi arbejder videre med:

 • Bosætning/tilflytning, herunder nye attraktive byggegrunde.
 • Turistoplysning og oplevelser i området.
 • Byplanudvikling i området, herunder modernisering af Gram bymidte.
 • Nye cykelstier til lokalområderne.
 • Sports og fritidsfaciliteter, herunder udbygning af Gram Fritidscenter/Gram Skole.
 • Øget muligheder for overnatning, i forbindelse med messer på Gram Slot.
 • Øget tilgængelighed til området, med off. transportmidler.
 • En afbalanceret vindmølleplan
 • Tilgang af off. arbejdspladser til 6510 området.

mvh Gram Fokusgruppe 


 

Borgermødet 13. juni 2013

Der mødte 90 aktive borger frem til borgermødet, hvor der blev orienteret om 2020 plan for 6510 Gram området, med hovedpunkterne indenfor arbejdspladser, tilflytning, handel, turisme, oplevelser, byudvikling, naturoplevelser, mv., som arbejdsgruppen havde arbejdet med siden sidste borgermøde i marts 2013 (se længere ned på siden).

Disse forslag blev godt modtaget af de fremmødte. Der er således et fundament at arbejde videre på.

Gram Fokus

Gram Fokus

Gram Fokus
Fotos fra borgermødet 13. juni 2013

Erhvervsdirektør Gert Helenius, Haderslev Erhvervsråd, var inviteret for bl.a. at giver sit syn på 6510 Gram området, med hensyn til udviklingen indenfor erhvervsområdet.
Gert Helenius fremhævede, at hele 6510 Gram området har en stor styrke, med den gode beliggenhed, naturen og historien, derfor vil der være naturligt, at arbejde med disse områder og dermed skabe dynamik her til gavn for handels- og erhvervslivet.

Egon Majlund afsluttede mødet med tak til de fremmødte og inviterede alle til at deltage i arbejdet med udvikling af 6510 Gram.


 

Kort referat fra borgermødet 7. marts 2013

Der mødte ca. 220 op til borgemødet d. 7. marts.
På mødet blev der orienteret om forskellige tiltag i 6510 området og der blev uddelt et spørgeskema til besvarelse.
Ialt 97 der afleverede svar, følgende fordeling:

Svarskema

Gram Fokus

Gram Fokus


 

Okt 2012:

Nye tider - nye roller - "Kulturanalyse" af Gram

 • SWOT – Styrke
  Flot natur rundt omkring byen
  Centralt beliggenhed i landet – Ikke langt til storbyer og grænsen
  Gode indkøbsmuligheder
  Slottet, museet og lergraven

 • SWOT – Svagheder
  Bygninger i forfald (især midtbyen) – grundet ændret status fra hovedby til ingenting
  Få butikker
  Haderslev kommune - Folk i Gram mener ikke kommunen vil dem det godt.
  Ingen udvikling
  Haderslev kommune

 • SWOT – Muligheder
  Naturen omkring byen
  Slottet, museet og lergraven
  Bygninger
  Beliggenhed
  Midtbyen i Gram

"Mellembyernes" udfordringer

Markedserhvervsstuderende Christian Bo har været i Gram d. 1. okt. 2012 og interviewet flere borgere i byen og bl.a. følgende blev udtalt:

“der er for lidt sammenghængskraft i byen”
“mange hypper deres egne kæphester”
“byen forfalder, ingen tager sig af det”
“nye tiltag fra Gram Fokusgruppe peger fremad”
“Gram ligger godt placeret, med mange arbejdspladser indenfor rækkevidde”
“Gram har en god natur tæt ved”

her til højre er et udpluk af de adspurgte Gram borgere.

 Gram Fokus Læs hele projektbeskrivelsen

Et pilotprojekt med Landdistrikernes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Løgumkloster, Ølgod og Ørbæk.

mvh
Egon Majlund


 

Gram

For år tilbage var Gram hovedby i egen kommune, nu er Gram den mindste storby i Haderslev Kommune og det har medført nye udfordringer. Gram er ikke den eneste med disse udfordringer, der findes en del i Region syddanmark.

Til at samle op på disse "Mellembyers" udfordringer er der startet et pilotprojekt, som skal sætte fokus på byer med 2000 til 5000 indbygger med henblik på at udvikle redskaber til udvikling og ikke afvikling.

Gram og Gram fokusgruppe er med i dette pilotprojekt, sammen med Egtved, Glamsbjerg, Holsted, Ølgod, Ørbæk og Løgumkloster.

Mål og delmål: - der udvikles redskaber rettet mod Markedsføring, Oplevelser, Bosætning, Turisme, synligørelse af området via hjemmesider, facebook, samt øget samarbejde mellem byens foreninger og institutter m.v.

Til projektet er der søgt og bevilget fra tilskud fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og projektet er starter i aug. 2012.

 Alle som har forslag og ideer til udvikling af Gram by og omegn, bedes melde sig på mail eller henvendelse til Egon Majlund, som er medlem af styregruppen til projekt Mellembyer.

Der bliver afholdt borgermøder hen over projektforløbet.


 

Ny bro bygges i Gram efterår 2012 og indvies i 2013

Broen over Gram å fik navnet Råstedhøjbroen og vinder blev Jesper Steenstrup, tillykke!

Gram Fokus

Den nye bro gør det muligt at gå en tur langs Gram å hen mod slottet.

Gram Fokus

Gangbrædderne er nu næsten monteret og rækværket skal nu monteres

Gram Fokus

Nu er de 23 meter lange limtræsdrager monteret og arbejdet med imprænering, af dragerne går i gang og dette arbejde vil foregå om aftenen og lørdage.

Gram Fokus

Gram Fokus

Gram Fokus

Gram Fokus            Gram Fokus

Fundamentet til bro over Gram å, er med succes blevet støbt, med frivillig arbejdskraft og maskiner fra Frisendahl, Vejen.

Gram Fokus

Pengene til broen er stort set skaffet, men sponsorstøtter til restfinancering må gerne melde sig på gram@gram-fokus.dk eller indbetale på konto i Frøs, 8741-0002962810, TAK og husk det er også til glæde for dig selv.

3.maj 2012:
Der bygges en ny bro i Gram ved Råstedhøjvej, så det er muligt at gå en tur langs åen hen mod slottet.
Fundamentet til bro over Gram å, er med succes blevet støbt, med frivillig arbejdskraft og maskiner fra Frisendahl, Vejen.

 

"fremtiden tilhører
 os i 6510 Gram"

Gram Fokus

Gram Fokus

© Webdesign: BS